اندر داستان های BRT سواری در ایران

هه هه شاید از خودتان بپرسید مگر BRT سوار شدن هم قانون دارد ؟ دقیقا همین شماهایی که این سوال را از خودتان می پرسید٬ مسبب مشکلات هرروزه شهروندان در صفوف BRT هستید !!! بله شما همین خود شما !!! عجیب است ما ایرانیانی که ادعا داریم جزو متمدن های این کره خاکی هستیم و … ادامهاندر داستان های BRT سواری در ایران